DANI SMILJE MANDUKIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestacija i projekat Dani Smiljane Mandukić u produkciji I organizaciji Udruženja Umetnička Utopija pokrenut je 2017 godine I nastavljen 2018 godine sa ciljem da se javnosti u Srbiji bliže predstavi život i delo ove umetnice. .

Smiljana Mandukić je bila istaknuta balerina, pedagoškinja, koreografkinja i jedna od pokretačica savremene igre u Srbiji. Rođena je 1908. u Beču , a u Beogradu umrla 1992, nakon bogate igračke I koreografske karijere. Osnivačica je Beogradskoh savremenog baleta Smiljane Mandukić.

Manifestacija i projekat Dani Smiljane Mandukić je važan za sve aktere izvođačkih umetnosti, potreban pre svega zbog edukacije novih naraštaja o ličnosti i delu ove važne koreografkinje, ali i zbog arhiviranja, digitalizovanja i čuvanja od zaborava važnog segmenta istorije i tradicije srpske umetničke igre, kao i zbog vidljivosti i podrške aktuelnim i budućim domaćim umetnicima, igračima i koreografima savremene igre.

Cilj projekta je podsećanje na život i delo Smilje Mandukić, na njenu ulogu i značaj u etabliranju savremene igre kod nas, ali i preispitivanje i kritički osvrt na položaj i situaciju savremene igre u Srbiji u 21. veku, na situaciju savremenih i samostalnih umetnika iz oblasti plesa onda i sad.

Projekat Udruženja Umetnička Utopija I Hleb Teatra je podržan od Ministarstva kulture i informisanja a partneri na projektu su: Udruženje baletskih umetnika Srbiji, Institut za umetničku igru, Opština Stari Grad, UK Parobrod, i mnogi drugi.