TRI PRASETA

Аutor: Borislav Mrkšić

Režija: Borislav Mrkšić

Lutke i scenografija: Boris Čerškov
Muzika: Dušan Mitrović

Igraju: Dragana Vasić, Zoran Todorović, Ljiljana Živić, Borko Sarić, Goran Popović

Opis predstave

Poznata priča o tri praseta i zlom vuku koji pokušava da im sruši kuće ali na kraju biva nasamaren. Ispričana priča je uz brojne scenske efekte u kombinaciji glumačke i igre sa lutkama, Na značenjskom planu, predstava nas uči da nam malo dodatnog truda koji u posao treba uložiti može doneti mnogo, te da nas, na kraju, može i sačuvati u životu.

 2 - 7 god.

 45 '