PEPELJUGA

Аutor: Šarl Pero

Režija: Džanan Kaba

Prevod: Branislav Kravljanac
Scenografija i lutke: Svila Veličkova
Izbor muzike: Svetla Vasiljeva

Igraju: Nela Nikolić, Dragana Vasić, Lako Nikolić

Opis predstave

Priča o Pepeljugi i njenom putu od sluškinje do princeze. Tokom cele predstave oseća se prisustvo čarolije. Kroz niz svetlosnih efekata Pepeljugine rite se pretvaraju u divnu haljinu a način na koji se to izvodi ostaje tajna. Vrhunac ove predstave zasnovane na interaktivnom odnosu glumaca i publike događa se u sceni bala na dvoru koji potpuno oživljava kada se, pored princeza lutaka, na sceni pojave i princeze iz publike. Predstava je nagrađena na Međunarodnom lutkarskom festivalu malih formi u Kragujevcu (nagrada za glumačko ostvarenje).

 2-9 god.

 45 '