GINJOL

Аutor: Alek Rodić

Režija: Sandra Rodić Janković

Total dizajn: Zorana Milošaković Tasić

Kompozitor: Alek Rodić

Koreografija: Vesna Dubak Lukić

Izrada scenografije: Zoran Stefanović, Mihailo Barić, Marija Pokrajac

Izrada rekvizite: Marija Pokrajac

Izrada lutaka i kostima: Zorana Milošaković Tasić

Igraju: Goran Popović, Ivana Todorović, Željka Mandić, Zorana Milošaković, Zoran Todorović

Opis predstave

Tamo gde prestaje moć živog glumca počinje svet lutkarstva. Po uzoru na Lionski ulični teatar 19-tog veka, ova predstava čini da nevidljivo postaje vidljivo, a da sam zaplet budi pažnju publike tako da sumnjičavo ali aktivno u njoj učestvuje i koriguje sam tok priče. Demistifikujući glumačko – lutkarsku igru smeštenu na bilo kom mestu i u bilo koje vreme, uz suptilan osvrt na aktuelni društveni trenutak, dolazimo do jasne poruke: Istina i pravda, koliko god slepe ponekad bile, na kraju se ipak uzdignu na pijedestal pobede. Sandra Rodić Janković, reditelj

 5 + god.

 50 '