VITEZ CVRČAK

Аutor: Cvete Janeva

Režija: Cvete Janeva

Prevod: Branislav Kravljanac
Lutke, scenografija i kostimi: Stefanka Atanaskova
Muzička obrada: Elena Metodieva
Muzički saradnik: Radoslav Graić

Igraju: Nela Nikolić, Željka Mandić, Milan Simić, Goran Popović

Opis predstave

Devojčica i dečak u ritmu muzike vuku ogroman sanduk u kome se nalazi bajka. Kroz njihov stalni konflikt, stvara se bajka i scenografija se pravi pred samom decom. Učešće dece na sceni i njihova gluma čine predstavu sasvim nepredvidivom. Glavni junak bajke je Cvrčak koji više od svega želi da postane vitez i da svojim mačem-gudalom, spasava one koji su u nevolji, pokušavajući na taj način da pokaže da je nešto više od običnog cvrčka koji ume samo da svira. Ali, uprkos svim pokušajima, njegov mač ostaje samo gudalo. Ipak, kada njegova muzika pobeđuje nepobedivo, prihvata svoju prirodu.

 2-7 god.

 40 '