Uprava i administracija

Uprava

V.D. DIREKTOR:
Vladan Đurković

POMOĆNIK DIREKTORA:
Vojislav Savić

POSLOVNI SEKRETAR:
Vanja Balać

Administracija

Dana Pavlović. organizator predstava
Mirjana Milurović, organizator materijalno finansijskih poslova
Ivana Batina, organizator materijalno finansijskih poslova
Jovica Panić, kurir, nabavljač

Tehnički sektor

Nenad Filipović, inspicijent
Nebojša Joković, majstor tona
Miroslav Đumić, majstor svetla
Ivan Latinčić, majstor svetla
Mihailo Barić, rekviziter
Saša Tomasović, dekorater