„LilaLo“ festival

Pozorište učestvuje u okviru festivala „LilaLo“ 09.07.2022. sa predstavom „Čudna Šuma“ sa početkom od 17h u Tršiću pod organizacijom, Turističke organizacije grada Loznica.