VUK I SEDAM JARIĆA

Аutor: Jelena Paligorić Sinkević

Režija: Goran Damjanac

Tekst: Jelena Paligorić Sinkević;
Total dizajn: Irina Somborac;
Scenski pokret: Mirko Knežević

Igraju: Vuk - Goran Popović Koza - Željka Mandić Jež – Lako Nikolić Jarići – Zorana Milošaković-Tasić, Biljana Mihajlović i Ljiljana Živić

Opis predstave

U šumi živi Vuk Bauk, ali nikako da sagradi ili nađe svoju kuću. Šume je sve manje, njive skoro da ne postoje.Vuk Bauk jedne noći usni san u kome sazna da postoji blizu kuća u kojoj žive Koza Roza i njeni jarići. Koza Roza ide svaki dan i naporno radi, a jarići ostaju sami. Vuk Bauk pokušava nekoliko puta da uđe u kuću, ali mu ne uspeva. Jarići su naučeni da se čuvaju. Nakon tri neuspela pokušaja, Vuk Bauk uspe da provali u kuću jarića. Pronađe ih za stolom, kako jedu lubenice i dinje. Kada pojuri jariće, jedan od njih mu strpa u usta veliko parče lubenice. Vuk je oduševljen ukusom. Međutim, zabrinut da neće biti hrane zauvek i da će biti gladan, upita jariće šta će uraditi. Koza Roza se vraća i kada uđe u kuću, užasnuta je što je Vuk Bauk tu ali i zbunjena jer nije ništa nažao učinio jarićima. Svi zajedno odluče da posade lubenice i dinje i zauvek imaju hranu.

 3+ god.

 45 '