MAČKE ZASLUŽUJU POKLON

Аutor: Vida Davidović

Režija: Žanko Tomić

Igraju: Goran Popović; Željka Mandić; Biljana Mihajlović; Borko Sarić

Opis predstave

Novogodišnja predstava

 2+ god.

 40 '